Hantering av personuppgifter

Gällande förordning

EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. I korthet innebär det att medborgares rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Denna information är till för att du ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Använd gärna Kontaktformuläret.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig i våra system

Länk till dataskyddinspektionen Allmänna frågor om EU:s dataskyddsreform

Vi värnar din integritet

Din integritet är viktig och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem.
Du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande förordning.

Följande gäller när vi hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att ev samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal är väl informerad om hur personuppgifterna ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
 • Dina personuppgifter säljs (eller delas) inte med andra företag

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer och bilder.
Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Vad menas med behandling av personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i stort sett allt som görs med personuppgifterna.
Några exempel är: insamling av personuppgifter, organisera dem i ett register, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

Vilka register har vi om våra kunder?

 • Om du fått en faktura från oss finns du med i vårt affärssystem
 • Du som anmält dig till vårt nyhetsbrev finns med i vårt mailingsystem

Vilka personuppgifter behandlas om våra kunder?

I vårt affärssystem finns de kunder som erhållit en faktura registrerade med följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Bilnummer

I vårt mailingsystem för utskick av Nyhetsbrev finns namn och mailadress på de som anmält sig för utskick.

Om du använt våra formulär för att komma i kontakt med oss finns uppgifterna du skickat i vårt formulärssystem samt i vår mail.

Vem delas personuppgifterna med?

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till 3:e part.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar endast uppgifter så länge som de fyller sitt syfte för vår verksamhet.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Detta gör du enklast genom att använda Kontaktformuläret
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker)Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du kan avsäga dig de Nyhetsbrev som vi skickar ut. Detta görs antingen genom länk i mailet för att avsäga sig ytterligare utskick eller genom Kontaktformuläret

Länkar till externa webplatser

Denna integritetspolicy avser endast affesbilservice.se och dess undersidor. Affes Bilservice ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via affesbilservice.se, som gör att du lämnar domänen affesbilservice.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via Kontaktformuläret (där du också kan be om att bli kontaktad per telefon).

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss så vi kan reda ut det du är missnöjd med. Om du därefter fortfarande inte är nöjd kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

Ändring av Integritetspolicyn

Affes Bilservice kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera våra kunder och andra personer som är berörda av dessa förändringar. Den senaste versionen av integritetspolicyn är alltid den som presenteras på denna sida.